Darbības stratēģija

Stratēģija 2014.-2016.g.

Stratēģija 2017.-2020.g.

Rīcības plāns

Rīcības plāns 2014.-2017.g.

Rīcības plāns 2018.g.

Rīcības plāns 2019.g.

Budžeta plāns

Budžeta plāns 2014.g.

Budžeta plāns 2015.g.

Budžeta plāns 2016.g.

Budžeta plāns 2017.g.

Budžeta plāns 2018.g.

Budžeta plāns 2019.g.