Darbības stratēģija

Stratēģija 2014.-2016.g.

Stratēģija 2017.-2020.g.

Rīcības plāns

Rīcības plāns 2014.-2017.g.

Rīcības plāns 2018.g.

Rīcības plāns 2019.g.

Rīcības plāns 2020.g.

Budžeta plāns

Budžeta plāns 2014.g.

Budžeta plāns 2015.g.

Budžeta plāns 2016.g.

Budžeta plāns 2017.g.

Budžeta plāns 2018.g.

Budžeta plāns 2019.g.

Budžeta plāns 2020.g.

Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pretkorupcijas pasākumu plāns