Darbības stratēģija

Stratēģija 2014.-2016.g.

Stratēģija 2017.-2020.g.

Stratēģija 2021.-2025.g.

Rīcības plāns

Rīcības plāns 2014.-2017.g.

Rīcības plāns 2018.g. | Rīcības plāns 2018.g., izpilde

Rīcības plāns 2019.g. | Rīcības plāns 2019.g., izpilde

Rīcības plāns 2020.g. | Rīcības plāns 2020.g., izpilde

Rīcības plāns 2021.g. | Rīcības plāns 2021.g., izpilde

Rīcības plāns 2022.g. | Rīcības plāns 2022.g., izpilde

Rīcības plāns 2023.g. | Rīcības plāns 2023.g., izpilde

Rīcības plāns 2024.g.

Budžeta plāns

Budžeta plāns 2014.g.

Budžeta plāns 2015.g.

Budžeta plāns 2016.g.

Budžeta plāns 2017.g.

Budžeta plāns 2018.g. | Budžeta plāns 2018.g., izpilde

Budžeta plāns 2019.g. | Budžeta plāns 2019.g., izpilde

Budžeta plāns 2020.g. | Budžeta plāns 2020.g., izpilde

Budžeta plāns 2021.g. | Budžeta plāns 2021.g., izpilde

Budžeta plāns 2022.g. | Budžeta plāns 2022.g., izpilde

Budžeta plāns 2023.g. 

Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pretkorupcijas pasākumu plāns