1. SIA “Daugavpils autobusu parks” informē, ka 2016. gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.
  2. SIA “Daugavpils autobusu parks” informē, ka 2017. gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.
  3. SIA “Daugavpils autobusu parks” informē, ka 2018. gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.
  4. SIA “Daugavpils autobusu parks” informē, ka 2019. gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.
  5. SIA “Daugavpils autobusu parks” informē, ka 2020. gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.
  6. SIA “Daugavpils autobusu parks” informē, ka 2021. gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.
  7. SIA “Daugavpils autobusu parks” informē, ka 2022. gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.
  8. SIA “Daugavpils autobusu parks” informē, ka 2023. gadā netika saņemti vai veikti finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.