SIA “Daugavpils autobusu parks” paziņo, ka sakarā ar situācijas ar transportlīdzekļiem Latvijas valsts RKP “Patarnieki” apkārtnē uzlabošanu, sākot no 2022.gada 28.decembra reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7555 “Daugavpils –Indra” reisu 01 plkst. 13:10 no Daugavpils AO un 04 plkst. 15:20 no Indras izpildē tiek atjaunota pieturvietu Lupandi, Lupandi 1, Patarnieki, Vaitjuļevo un Rožu ciems apkalpošana. Izziņas … Continue reading...

SIA “Daugavpils autobusu parks” paziņo, ka sakarā ar ceļa seguma ļoti slikto stāvokļi 2022.gada 23.decembrī maršrutā Nr. 6175 “Daugavpils-Lukna-Višķi-Daugavpils” reisos Nr.02 plkst. 07:20 un Nr.01 plkst. 18:45 no Daugavpils AO netiek apkalpotas pieturvietas: “Višķu tehnikums”, “Višķi”, “Vanagi” un “Mērnieki”. Izziņas pa tālr.: 654 22507, 6 5423000...