Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 599, SIA “Daugavpils autobusu parks” nodrošina brauciena pasūtīšanu pasažierim ar īpašām vajadzībām.

Izraksts no MK noteikumiem

17. Sabiedriskajam transportlīdzeklim jābūt pielāgotam normatīvajos aktos par transportlīdzekļu izgatavošanu noteiktajām tehniskajām prasībām, lai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām atvieglotu iekļūšanu sabiedriskajā transportlīdzeklī un nodrošinātu šo personu pārvadāšanu. Minimālās prasības sabiedrisko transportlīdzekļu pielāgošanai un pielāgojamo transportlīdzekļu skaitu nosaka līgumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

18. Ja pārvadātājs sabiedriskos transportlīdzekļus nav pielāgojis atbilstoši šo noteikumu 17.punktā minētajām prasībām, pārvadātājam ir pienākums nodrošināt šo noteikumu 17.punktā minētās personas ar attiecīgi aprīkotu transportlīdzekli. Minēto transportlīdzekli šo noteikumu 17.punktā minētās personas var pasūtīt 36 stundas pirms brauciena, piezvanot uz pārvadātāja norādīto tālruņa numuru.

Diennakts dispečera tālrunis: +371 65422507, +371 29563163