Sākot ar 2020. gada 16. septembri tiek atcelta reisu izpilde starptautiskā maršrutā Nr.8534 “Daugavpils-Zarasai”.

Uz doto brīdi maršruta Nr.8502 “Daugavpils – Braslava” reisi netiek veikti!!!

Izziņas pa tālr.: 65423000.

SIA “Daugavpils autobusu parks”, pamatojoties uz 2020. gada 09. jūnija Ministru kabineta Nr. 360 noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (ar 06.10.2020 grozījumiem MK noteikumos Nr. 616), informē, ka, sākot ar 2020. gada 12. oktobra plkst. 00.00, visiem ieceļotājiem (visām personām), kas šķērso Latvijas Republikas robežu (ierodas vai atgriežas Latvijā), Elektronisko ieceļotāju reģistrācijas sistēmā (IECIS) – īpašā tīmekļvietnē covidpass.lv – obligāti jāaizpilda elektroniskā anketa-apliecinājums.

https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/no-12-oktobra-skersojot-latvijas-republikas-robezu-bus-jaaizpilda-elektroniska-anketa

 

NOTEIKUMI

Pasažieru pārvadāšanas noteikumi starptautiskos maršrutos

Braukšanas maksas atvieglojumi un citi nosacījumi starptautiskos maršrutos