Pasažieriem

SIA “Daugavpils autobusu parks” atgādina, ka atbilstoši MK Noteikumu Nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”  VII. daļā norādītam, autobusa reisa neizpildes gadījumā tehnisku bojājumu vai citu iemeslu dēļ pasažieriem ir tiesības saņemt atpakaļ no pārvadātāja braukšanas maksu par nenobraukto attālumu. Šai sakarā pasažieri, kuri 2023. gada 26. janvārī brauca maršruta Nr. 7493 … Continue reading...