Pasažieriem

SIA “Daugavpils autobusu parks” paziņo, ka sakarā ar to, ka ir applūdis ceļa posms, no 2023.gada 31.marta uz nenoteikto laiku maršruta Nr. 6203 “Ilūkste-Zariņi-Bebrene” reisā Nr.02 un maršruta Nr. 6200 “Ilūkste-Ilze-Dviete-Ilūkste” reisā Nr.01 netiek apkalpotas pieturvietas: “Atvari”, “Zariņi”, “Ūziņkrogs”; maršruta Nr. 6166 “Daugavpils-Arone-Ilūkste” reisos Nr.03, 04 netiek apkalpotas pieturvietas: “Arone”, “Kalni”, “Podgrieži”. Izziņas pa tālr.: 22331717...

SIA “Daugavpils autobusu parks” paziņo, ka sakarā ar lielo kravas automašīnu sastrēgumu pie Latvijas – Baltkrievijas robežas KPP “Silene”, no 2023.gada 22.marta uz nenoteiktu laiku reģionālās nozīmes maršruta Nr. 5325 “Daugavpils – Krištupi” reisu izpilde tiks nodrošināta līdz pieturai “Silene”, neapkalpojot pieturas: Ilgu pagrieziens, Ilgas, Krištupi (Baltkrievijas robeža). Izziņas pa tālr.: +371 29563163  ...