Pasažieriem

SIA “Daugavpils autobusu parks” paziņo, ka no 2023. gada 1. decembra: reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5503 “Daugavpils – Šķeltova”: reisam Nr.11 plkst.09:30 no Daugavpils AO tiek precizēts braukšanas laiks starp pieturām un tiek mainīts pienākšanas laiks pieturā “Šķeltova” no plkst.10:35 uz plkst.10:40; tiek slēgts reiss Nr.20 plkst.10:40 no Šķeltovas un vietā tiek atklāts reiss Nr.24 … Continue reading...

SIA “Daugavpils autobusu parks” paziņo, ka sakarā ar transportlīdzekļu lielo sastrēgumu Latvijas valsts RKP “Patarnieki” apkārtnē, sākot no 2023.gada 9.oktobra uz nenoteikto laiku reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7555 “Daugavpils –Indra” reisu 01 plkst. 13:10 no Daugavpils AO un 04 plkst. 15:20 no Indras izpilde tiek nodrošināta caur ciematu “Vaivodi”. Pieturvieta “Piedruja” tiek apkalpota. Sakarā ar to netiek apkalpotas maršruta pieturvietas: Lupandi, Lupandi 1, Patarnieki, Vaitjuļevo un Rožu ciems. Izziņas … Continue reading...