Pasažieriem

SIA “Daugavpils autobusu parks” atgādina, ka atbilstoši MK Noteikumu Nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”  VII. daļā norādītam, autobusa reisa neizpildes gadījumā tehnisku bojājumu vai citu iemeslu dēļ pasažieriem ir tiesības saņemt atpakaļ no pārvadātāja braukšanas maksu par nenobraukto attālumu. Šai sakarā pasažieri, kuri 2023. gada 26. janvārī brauca maršruta Nr. 7493 … Continue reading...

SIA “Daugavpils autobusu parks” paziņo, ka sakarā ar situācijas ar transportlīdzekļiem Latvijas valsts RKP “Patarnieki” apkārtnē uzlabošanu, sākot no 2022.gada 28.decembra reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7555 “Daugavpils –Indra” reisu 01 plkst. 13:10 no Daugavpils AO un 04 plkst. 15:20 no Indras izpildē tiek atjaunota pieturvietu Lupandi, Lupandi 1, Patarnieki, Vaitjuļevo un Rožu ciems apkalpošana. Izziņas … Continue reading...