Jauno autobusu iegāde 2017

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/21
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauno autobusu iegāde SIA „Daugavpils autobusu parks”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 28.decembrim plkst.15:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Vjačeslavs Majevskis
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA Domenikss

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2017/5)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/20
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.12.2017. plkst. 15:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Inter Risk AAS

Bīstamo atkritumu (nolietotas riepas) izvēšana (2017/2)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/19
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Bīstamo atkritumu (nolietotas riepas) izvēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 15. decembrim plkst. 15:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardinš Užulis, tālr. 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA Eco Baltia vide

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2017/4)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/18
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 22.11.2017. plkst. 13:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Inter Risk AAS

Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas darbspējas atjaunošana SIA „Daugavpils autobusu parks” Krāslavas filiāles remontdarbnīcās (2017/2)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/17
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: SIA „Daugavpils autobusu parks” ugunsdrošības signalizācijas sistēmas atjaunošana, tehniskā projekta izstrāde un pieslēgšana signalizācijas pultam objektā Rīgas iela 55, Krāslavā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 25. oktobrim plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis, tālr. 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums:

Revidenta pakalpojumi-2017

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/16
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA „Daugavpils autobusu parks” 2017. gada pārskatu
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 30.oktobrim, plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Irina Nikolajenko, talr. Nr.: 65440950
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA “DOMA AUDITS”
Uzvarētāja cena: € 1 100,-

Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas darbspējas atjaunošana SIA „Daugavpils autobusu parks” Krāslavas filiāles remontdarbnīcās (2017/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/15
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: SIA „Daugavpils autobusu parks” ugunsdrošības signalizācijas sistēmas atjaunošana, tehniskā projekta izstrāde un pieslēgšana signalizācijas pultam objektā Rīgas iela 55, Krāslavā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 22. septembrim plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis, tālr. 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums:

Bīstamo atkritumu (nolietotas riepas) izvēšana (2017/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/14
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Bīstamo atkritumu (nolietotas riepas) izvēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 25.septembrim plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardinš Užulis, tālr. 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums:

Par smērvielu piegādi (2017)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/12
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – smērvielas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 7. augustam plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis
Dokumentācija: Dokumentācija
Grozījumi dokumentācijā: Pēc pretendentu pieprasījumiem cenu aptaujai piedāvājumu iesniegšanas termiņš  tiek pagarināts līdz 2017. gada 10. augustam plkst. 12:00.

Pēc pretendentu pieprasījumiem cenu aptaujai piedāvājumu iesniegšanas termiņš  tiek pagarināts līdz 2017. gada 11. augustam plkst. 12:00.

Uzvarētāja nosaukums: SIA VAMotors, SIA Alta Serviss, SIA Ekvalat, SIA Latakko, SIA Samalin

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2017/3)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/13
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.08.2017. plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Inter Risk AAS

Metāllūžņu realizācija (2017/3)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/11
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi, a/m)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz š.g. 15. augustam plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis, tālr.: 29535270
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA Latgales metāls

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par degvielas piegādi (2017)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/08
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Dīzeļdegvielas un benzīna piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām ar piegādātāja transportu, CPV kods 09000000-3, vispārīgās vienošanās darbības laikā.
Paredzamā līgumcena: 1 100 000,- EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 25. augustā, plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA Latvijas nacionālā naftas kompānija, SIA Euro Energo Company, SIA INGRID A, SIA Pirmas

Par riepu piegādi (2017)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/10
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – riepas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 31. jūlijam plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA Juva, SIA Latakko Serviscentrum Tikls

Par akumulatoru piegādi (2017)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/09
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – automobiļu akumulatori
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz š.g. 31. jūlijam plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA Latakko Serviscentrum Tikls

Metāllūžņu realizācija (2017/2)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/07
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi, a/m)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 11.07.2017. plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: V.Majevskis, tālr. 29907667
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums:

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem (2017)a

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP-2017/06
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.06.2017., plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Grozījumi dokumentācijā: Jautājums:
Lūdzu noprecizējiet par papildprogrammām:
Programma Medikamenti 150 EUR ar atlaidi 50%, tas ir apdrošinājuma summa vai atlīdzību limits?
Programma zobārstniecība 300 EUR ar atlaidi 70%, tas ir apdrošinājuma summa vai atlīdzību limits?
Atbilde:
Programma Medikamenti 150 EUR ar atlaidi 50%, apdrošinājuma summa ir 150 EUR.
Programma zobārstniecība 300 EUR ar atlaidi 70%, apdrošinājuma summa ir 300 EUR.
Uzvarētāja nosaukums: Balta AAS

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem (2017)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP-2017/05
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.06.2017., plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2017/2)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/04
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.04.2017. plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Inter Risk AAS

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2017/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/03
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 22.03.2017. plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Inter Risk AAS

Metāllūžņu realizācija (2017/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/02
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi, a/m)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 31.03.2017. plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: V.Majevskis, tālr. 29907667
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA Dioffer

Par SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2017)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/01
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: “Baltikums Vienna Insurance Group” AAS

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2016/4)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/16
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.12.2016. plkst. 15:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: “Baltikums Vienna Insurance Group” AAS

Mobilās datu pārraides nodrošināšana pasažieru autobusos

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/15
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 01.12.2016. plkst. 15:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Tele 2

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2016/3)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/14
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.11.2016. plkst. 15:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: “Baltikums Vienna Insurance Group” AAS

Lizinga pakalpojumi (2016/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/13
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Operatīvā līzinga pakalpojumi jaunu autobusu (6 gab.) iegādei
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 11.novembrim, plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SEB banka

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2016/2)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/12
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28.10.2016. plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: “Baltikums Vienna Insurance Group” AAS

Metāllūžņu realizācija (2016/3)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/11
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi, a/m)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.10.2016. plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: V.Majevskis, tālr. 29907667
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA “DIOFERR”
Uzvarētāja cena: 75,- €/t

Revidenta pakalpojumi-2016

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/10
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA „Daugavpils autobusu parks” 2016. gada pārskatu un atzinuma sniegšana par kapitālsabiedrības pamatkapitāla samazināšanas lietderību
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 24.oktobrim, plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Irina Nikolajenko, talr. Nr.: 65440950
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA “DOMA AUDITS”
Uzvarētāja cena: € 1 400,-

Asfalta seguma atjaunošana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/8
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Asfalta seguma atjaunošana Ilūkstes filiālē (Sporta iela 4, Ilūkste)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 12. septembrim, plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Sergejs Mihailovs, Jāzeps Daņiļevičs, t., 65462812, 29900399
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: DSM Meistari

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2016/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/9
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.08.2016. plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: “Baltikums Vienna Insurance Group” AAS
Uzvarētāja cena: EUR 1 770,-

Par smērvielu piegādi (2016)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/7
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – smērvielas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Līdz 2016.gada 21.jūlijam plkst.12:00. Pagarināts līdz š.g. 27.jūlijam
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Vjačeslavs Majevskis
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA Ekvalat, SIA VA Motors, SIA Arčers Auto, SIA Samalin, SIA Latakko

Par akumulatoru piegādi (2016)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/6
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – automobiļu akumulatori
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 20.jūlijam plkst.12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Latakko serviscentru tīkls

Par riepu piegādi (2016)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/5
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – riepas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 20.jūlijam plkst.12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Latakko, Latakko serviscentru tīkls, Juva

Jauno autobusu iegāde (2016/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/4
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauno autobusu iegāde SIA „Daugavpils autobusu parks”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 18.jūlijam plkst. 15:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Vjačeslavs Majevskis
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Auto Welle
Uzvarētāja cena: 257 628,- EUR

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem (2016)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP-2016/3
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.06.2016. plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: AAS Balta
Uzvarētāja cena: EUR 129,- (pamatprogramma+papildprogrammas)

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par degvielas piegādi (2016)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/1
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Dīzeļdegvielas un benzīna piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām ar piegādātāja transportu, CPV kods 09000000-3, vispārīgās vienošanās darbības laikā.
Paredzamā līgumcena: 1 800 000,- EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 22. jūlijam, plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Ingrid A, Latvijas Nacionālā Naftas Kompānija, Euro Energo Company

Par SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2016)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/2
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 22.februārim plkst.14:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: AAS Balta
Uzvarētāja cena: EUR 4 242,99

Metāllūžņu realizācija (2015/2)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/19
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iegādes priekšmets: iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi, a/m).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 14.decembrim, plkst.13:15
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Kontaktpersona: V.Majevskis, tālr. 29907667
Dokumentācija: Dokumentācija

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2015/3)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/18
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.12.2015. plkst. 15:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Grozījumi dokumentācijā: Dokumentācija

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2015/2)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/16
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.08.2015. plkst. 15:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: AAS “Baltikums”
Uzvarētāja cena: EUR 1920,-

Jauno autobusu iegāde (2015/4)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/17
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauno autobusu iegāde SIA „Daugavpils autobusu parks” un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 24.septembrim plkst. 9:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA “Avar Auto”
Uzvarētāja cena: EUR 554000,-

Metāllūžņu realizācija (2015/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/16
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iegādes priekšmets: iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 5. augustam, plkst. 13:15
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Kontaktpersona: V.Majevskis, tālr. 29907667
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA Daugmeteks

Lizinga pakalpojumi (2015/3)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2015/15
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Operatīvā līzinga pakalpojumi jaunu autobusu (3 gab.) iegādei
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 5.augustam, plkst. 13:15
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SEB līzings

Lizinga pakalpojumi (2015/2)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2015/14
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Operatīvā līzinga pakalpojumi jaunu autobusu (3 gab.) iegādei
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 5.augustam, plkst. 13:15
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SEB līzings

SIA “Daugavpils autobusu parks” filiāles “Krāslava” autoostas (Rīgas ielā 55, Krāslava) bruģakmeņa mākslīgā seguma atjaunošanas darbi (2015/2)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id. Nr. DAP 2015/13
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 20.jūlijam, plkst. 13:15
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Kontaktpersona: Vladislavs Lenis, t. 26778987
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA “DSM meistari”
Uzvarētāja cena: EUR 11 498,03 (bez PVN)

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem (2015)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP-2015/12
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.06.2015., plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: AAS Balta
Uzvarētāja cena: EUR 95,- (pamatprogramma)

Jauna autobusa iegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām (2015/3)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/11
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna autobusa iegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 29.jūnijam plkst. 9:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: AS “Balti Bussi Grupp”

SIA “Daugavpils autobusu parks” filiāles “Krāslava” autoostas (Rīgas ielā 55, Krāslava) bruģakmeņa mākslīgā seguma atjaunošanas darbi (2015/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id. Nr. DAP 2015/10
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 15.maijam, plkst. 13:15
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Kontaktpersona: Vladislavs Lenis, t. 26778987
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta

SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2015/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/09
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.04.2015. plkst. 15:00
Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: 16.04.2015.
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Grozījumi dokumentācijā: Grozījumi
Uzvarētāja nosaukums: AAS “BALTA”
Uzvarētāja cena: EUR 1949,-

Par riepu piegādi (2015)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/07
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – riepas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 10.aprīlim plkst.12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis
Dokumentācija: Dokumentācija
Grozījumi dokumentācijā: dap_RIEPAS-2015_precizejums.pdf” target=”blank”>Dokumentācija

Par smērvielu piegādi (2015)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/05
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – smērvielas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.04.2015. plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: V.Majevskis
Dokumentācija: Dokumentācija

Par akumulatoru piegādi (2015)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/08
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – automobiļu akumulatori
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.04.2015. plkst. 13:15
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: B.Užulis
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA “LATAKKO SERVISCENTRU TĪKLS”
Uzvarētāja cena: EUR 6906,16

Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par degvielas piegādi (2015)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/06
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Dīzeļdegvielas un benzīna piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām ar piegādātāja transportu, CPV kods 09000000-3, vispārīgās vienošanās darbības laikā.
Paredzamā līgumcena: 1 800 000,- EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.05.2015.
Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: 01.06.2015.
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Grozījumi dokumentācijā: Jautājums_1.pdf

Atbilde_1.pdf” target=”blank”>Dokumentācija

Jauna autobusa iegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām (2015/2)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/04
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna autobusa iegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 13.aprīlim plkst. 9:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SIA “Avar Auto”
Uzvarētāja cena: EUR 564000,-

Lizinga pakalpojumi (2015) 1

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2015/03
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Operatīvā līzinga pakalpojumi jaunu autobusu (3 gab.) iegādei
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 13.februārim, plkst. 09:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta

Par SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2015)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP2015/02
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 9. februārim plkst. 14:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: AAS Balta
Uzvarētāja cena: EUR 4799,31

Finanšu līzinga pakalpojumi (2015/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 1-12/01
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Finanšu līzinga pakalpojumi jaunu autobusu iegādei
Paredzamā līgumcena: sk. NOLIKUMĀ
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Dokumentācija: Dokumentācija
Uzvarētāja nosaukums: SEB līzings

Jauna autobusa iegāde SIA Daugavpils autobusu parks vajadzībām (2015/1)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 01-12/33
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna autobusa iegāde SIA Daugavpils autobusu parks vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 5.janvārī plkst. 9.00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta