Finanšu pārskats: Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016.gadu 1.pusgadu