Finanšu pārskats: Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2015.gadu