Finanšu pārskats: Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2014.gadu