Finanšu pārskats: Naudas plūsmas pārskats par 2014.gadu