Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5401) valdes loceklis Sergejs Mihailovs sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2023. gada 25. janvārī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē.

Dalībnieku sapulces sākums plkst. 9:15.

Darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Dalībnieku sapulces piekrišana darījumu slēgšanai ar uzvarētājiem atklātā konkursa rezultātā „Dīzeļdegvielas piegāde vairumtirdzniecībā SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DAP 2022/15.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

– dot piekrišanu SIA “Daugavpils autobusu parks” valdei slēgt vispārīgo vienošanās degvielas iegādei uz 12 mēnešiem ar SIA ,,Circle K Latvia’’ (reģ.Nr.40003064094, juridiskā adrese Duntes iela 6, Rīga), SIA “Pirmas”, reģ.Nr.40103716379, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga), SIA „LN Degviela” (reģ. Nr. 40203109170, juridiskā adrese Lubānas iela 66, Rīga) un SIA ,,INGRID A’’ (reģ.Nr.41503003476, juridiskā adrese Vaļņu iela 2, Daugavpils).

(Protokols Nr.2023/02)

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.