Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5401) valdes loceklis Sergejs Mihailovs sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2023. gada 25. janvārī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē.

Dalībnieku sapulces sākums plkst. 9:15.

Darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Dalībnieku sapulces piekrišana darījumu slēgšanai ar uzvarētājiem atklātā konkursa rezultātā „Dīzeļdegvielas piegāde vairumtirdzniecībā SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DAP 2022/15.

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.