Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valdes loceklis Sergejs Mihailovs sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2022. gada 16. maijā Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē. Dalībnieku sapulces sākums plkst. 9:00.

Darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Kapitālsabiedrības darbības 2021. gada finanšu pārskata apstiprināšana.
  3. Valdes locekļa pilnvaru termiņa pagarinājums.
  4. Revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

  • Apstiprināt SIA “Daugavpils autobusu parks” 2021.gada finanšu pārskatu.
  • Pagarināt Sergejam Mihailovam, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” valdes loceklim pilnvaras termiņu līdz 2027.gada 16.maijam.
  • Ievēlēt par SIA “Daugavpils autobusu parks” revidentu SIA „Auditfirma Baltscandia A”, reģ. Nr. 40003608730, juridiskā adrese Dzeņu iela 7k-1-95, Rīga.

(Protokols Nr.2022/03)

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.