Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valde sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulce notiks 2018. gada 12. oktobrī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē.

Dalībnieku sapulces sākums plkst. 9:00.

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Dalībnieku sapulces piekrišana nekustāmas mantas atsavināšanai.

SIA “Daugavpils autobusu parks”

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.