Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

   SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valde sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulce notiks 2018. gada 29. maijā Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē.
   Dalībnieku sapulces sākums plkst. 11:30.
   Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Dalībnieku sapulces piekrišana darījuma slēgšanai. 

SIA “Daugavpils autobusu parks” valde

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.