Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valdes loceklis Sergejs Mihailovs sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2022. gada 23. februārī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē. Dalībnieku sapulces sākums plkst. 10:00.

Darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

  • Apstiprināt SIA „Daugavpils autobusu parks” Statūtu grozījumus un Statūtu jauno redakciju (pielikumā).
  • Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks” valdes loceklim reģistrēt izmaiņas LR Komercreģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

(Protokols Nr.2022/02)

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.