Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valdes loceklis Sergejs Mihailovs sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2021. gada 2. jūnijā Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē. Dalībnieku sapulces sākums plkst. 11:00.

Darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Dalībnieku sapulces piekrišana darījumu slēgšanai ar uzvarētāju iepirkuma rezultātā „Finanšu līzinga pakalpojumi jauno autobusu MAN Intercity R60 iegādei”, identifikācijas numurs DAP 2021/03.
  3. Dalībnieku sapulces piekrišana darījumu slēgšanai ar uzvarētāju iepirkuma rezultātā „Finanšu līzinga pakalpojumi jauno autobusu Mercedes Benz Sprinter 514 CDI iegādei”, identifikācijas numurs DAP 2021/04.
  4. Revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

  • dot piekrišanu SIA “Daugavpils autobusu parks” valdei slēgt ar SIA “SEB līzings” (reģ. Nr. 50003334041, juridiskā adrese Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076), līgumu par finanšu līzinga pakalpojumiem jauno autobusu MAN Intercity R60 iegādei lai iegādātos 16 jaunus autobusus MAN Intercity R60 no SIA ,,Avar Auto’’ (reģ. Nr.50003623341, juridiskā adrese “Gatves” Mārupes novads, LV-2166) uz kopējo līguma summu 2 541 920 (divi miljoni pieci simti četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti divdesmit eiroun 00 centi) EUR bez PVN;
  • dot piekrišanu SIA “Daugavpils autobusu parks” valdei slēgt ar SIA “SEB līzings” (reģ. Nr. 50003334041, juridiskā adrese Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076), līgumu par finanšu līzinga pakalpojumiem jauno autobusu Mercedes Benz Sprinter 514 CDI iegādei, lai iegādātos 9 jaunus autobusus Mercedes Benz Sprinter 514 CDI no SIA “DOMENIKSS” (reģ. Nr.40003363354, juridiskā adrese Varšavas iela 4, Rīga, LV-1003) uz kopējo līguma summu 612 580,71(seši simti divpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro un 71 cents) EUR bez PVN;
  • ievēlēt par SIA “Daugavpils autobusu parks” revidentu SIA AUDITOFIRMA „BALTSCANDIA A”, reģ. Nr. 40003608730, juridiskā adrese Dzeņu iela 7k-1-95, Rīga un noteikt atlīdzību zvērinātam revidentam 2500,00 EUR apmērā (bez PVN).

 (Protokols Nr.2021/04)

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.