Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valdes loceklis Sergejs Mihailovs sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2021. gada 30. aprīlī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē.

Dalībnieku sapulces sākums plkst. 11:00.

Darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Kapitālsabiedrības darbības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšana.
  3. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020. gada plāna izpildi.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kā arī ievērojot Komerclikuma 214.1 panta prasības, dalībnieku sapulce notiks attālināti Zoom platformā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1.Apstiprināt SIA “Daugavpils autobusu parks” 2020.gada finanšu pārskatu.

2.Pieņemt zināšanai SIA „Daugavpils autobusu parks” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.g. izpildes pārskatu.

(Protokols Nr.2021/03)

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.