Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valde sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulce notiks 2021. gada 3. februārī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē. Dalībnieku sapulces sākums plkst. 9:00.

Darba kārtība:

 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
 2. Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam apstiprināšana.
 3. Kapitālsabiedrības budžeta plāna un rīcības plāna gadam apstiprināšana.
 4. Kapitālsabiedrības darbinieku amatalgu saraksta saskaņošana.
 5. Revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

 1. Apstiprināt SIA “Daugavpils autobusu parks” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2025.gadam.
 2. Apstiprināt SIA “Daugavpils autobusu parks” budžeta plānu un rīcības plānu 2021.gadam.
 3. Saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, mēnešalgu maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus jaunajā redakcijā kopā ar 1.pielikumu „SIA „Daugavpils autobusu parks” darbinieku amatalgu saraksts”.
 4. Ievēlēt par SIA “Daugavpils autobusu parks” revidentu SIA Auditorfirma “Baltscandia A”, reģ. Nr. 40003608730, juridiskā adrese Dzeņu iela 7k-1-95, Rīga.
 • dot piekrišanu SIA “Daugavpils autobusu parks” valdei slēgt vispārīgo vienošanās uz 12 mēnešiem ar SIA “Circle K Latvia” (reģ.Nr.40003064094, juridiskā adrese Duntes iela 6, Rīga), SIA “Pirmas”, reģ.Nr.40103716379, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga), SIA “Straujupīte” (reģ.Nr.40003595417, juridiskā adrese: Rīgas Veclaicenes šos. 37.km, Inčukalna pag., Inčukalna nov.) un SIA “Ingrid A”    (reģ.Nr.41503003476, juridiskā adrese Vaļņu iela 2, Daugavpils) par summu līdz 1 204 463 EUR (viens miljons divi simti četri tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro) bez PVN degvielas iegādei.
 • dot piekrišanu SIA “Daugavpils autobusu parks” valdei slēgt ar SIA “Avar Auto” (reģ. Nr.50003623341, juridiskā adrese „Ezīši”, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166) piegādes līgumu 16 (sešpadsmit) jaunu autobusu M3 kategorijas II klases autobusu MAN Intercity R60 iegādei.

(Protokols Nr.2021/01)

 

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.