Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valde sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulce notiks 2021. gada 16. februārī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē. Dalībnieku sapulces sākums plkst. 11:00.

Darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Dalībnieku sapulces piekrišana darījumu slēgšanai ar uzvarētāju atklātā konkursa rezultātā “M2 kategorijas autobusu piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām”, identifikācijas numurs DPD 2020/179.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

dot piekrišanu SIA “Daugavpils autobusu parks” valdei slēgt ar SIA “DOMENIKSS” (reģ. Nr.40003363354, juridiskā adrese Varšavas iela 4, Rīga, LV-1003) piegādes līgumu par kopējo summu 612 580,71 (seši simti divpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro un 71 cents) EUR bez PVN 9 (deviņu) M2 kategorijas A klases jauno autobusu Mercedes Benz Sprinter 514 CDI iegādei.

(Protokols Nr.2021/02)

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.