Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valde sasauc un paziņo, ka ņemot vērā ārkārtējo situāciju, lai nodrošinātu nepārtrauktu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, SIA “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulce notiks 2020. gada 27. aprīlī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē. Dalībnieku sapulces sākums plkst. 11:00.

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Kapitālsabiedrības darbības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšana.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Apstiprināt SIA DAP 2019.gada finanšu pārskatu ar darbības rezultātu – peļņu 54 285 EUR apmērā.
2. SIA DAP pārskata gada peļņu 54 285 EUR apmērā atstāt kapitālsabiedrības rīcībā.

(Protokols Nr.2020/03)

 

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.