Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valde sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulce notiks 2020. gada 13. februārī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē. Dalībnieku sapulces sākums plkst. 10:00.

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Kapitālsabiedrības budžeta plāna un rīcības plāna 2020.gadam apstiprināšana.
3. Kapitālsabiedrības darbinieku amatalgu saraksta saskaņošana.

Lēmums:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” budžeta plānu un rīcības plānu 2020.gadam.

2. Saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, mēnešalgu maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus jaunajā redakcijā kopā ar 1.pielikumu „SIA „Daugavpils autobusu parks” darbinieku amatalgu saraksts”.

(Protokols Nr.2020/02)

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.