• lv
  • ru

Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valde sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulce notiks 2020. gada 13. februārī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē. Dalībnieku sapulces sākums plkst. 10:00.

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Kapitālsabiedrības budžeta plāna un rīcības plāna 2020.gadam apstiprināšana.
3. Kapitālsabiedrības darbinieku amatalgu saraksta saskaņošana.

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.