Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valde sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulce notiks 2018. gada 9. martā Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē.

Dalībnieku sapulces sākums plkst. 10:00.
Darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Dalībnieku sapulces piekrišana darījuma slēgšanai.

SIA “Daugavpils autobusu parks” valde

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.