Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valdes loceklis Sergejs Mihailovs sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2022. gada 26. janvārī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē. Dalībnieku sapulces sākums plkst. 10:00.

Darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Kapitālsabiedrības budžeta plāna un rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana.
  3. Kapitālsabiedrības darbinieku amatalgu saraksta saskaņošana.
  4. Dalībnieku sapulces piekrišana darījumu slēgšanai ar uzvarētāju atklātā konkursa rezultātā “Dīzeļdegvielas piegāde vairumtirdzniecībā SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām””, identifikācijas Nr. DPP 2021/43.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

  • apstiprināt SIA “Daugavpils autobusu parks” budžeta plānu un rīcības plānu 2022.gadam.
  • saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus jaunajā redakcijā kopā ar 1.pielikumu „SIA „Daugavpils autobusu parks” darbinieku amatu katalogs ar noteikto mēnešalgu grupu un to maksimālo apmēru (euro)”.
  • dot piekrišanu SIA “Daugavpils autobusu parks” valdei slēgt vispārīgo vienošanās uz 12 mēnešiem ar SIA ,,Circle K Latvia’’ (reģ.Nr.40003064094, juridiskā adrese Duntes iela 6, Rīga), SIA “Pirmas” (reģ.Nr.40103716379, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga), SIA “STRAUJUPĪTE” (reģ.Nr.40003595417, juridiskā adrese: Rīgas Veclaicenes šos. 37.km, Inčukalna pag., Inčukalna nov.) un SIA ,,INGRID A’’ (reģ.Nr.41503003476, juridiskā adrese Vaļņu iela 2, Daugavpils) degvielas iegādei.

(Protokols Nr.2022/01)

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.