Par smērvielu piegādi (2018)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/10

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – smērvielas

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28.08.2018. plkst. 13:00

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196

Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī

Tālrunis: 65429245

Fakss: 65429245

Kontaktpersona: Bernardins Užulis

Dokumentācija:

Grozījumi dokumentācijā:

Papildināt iepirkuma “PAR SMĒRVIELU PIEGĀDI”, ident. Nr. DAP 2018/10, tehnisko specifikāciju ar 9.punktu sekojošā redakcijā:

9. Pieteikumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji. Pretendentu pārstāvjiem, kuri piedalās pieteikumu atvēršanas sēdē, jāiesniedz pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt pretendentu.

Pasūtītājs atklātajā sēdē veic Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un pieteikumu vērtēšanu.

Piedaloties iepirkuma pieteikumu izskatīšanā pretendentam ir tiesības mutiski izmainīt savā pieteikumā noradīto preces cenu uz zemāko.

Pasūtītājs izskatās piedāvājumus (rakstiskus un mutiskus) un izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu pēc katras pozīcijas.

Uzvarētāja nosaukums: SIA Autoparts, SIA SAMALIN, SIA VA MOTORS, SIA Latakko, SIA Alta Serviss

Uzrakstīt mums

Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, un precizēt savus mērķus komentārā.