Artjoms

SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valdes loceklis Sergejs Mihailovs sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2022. gada 16. maijā Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē. Dalībnieku sapulces sākums plkst. 9:00. Darba kārtība: Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. Kapitālsabiedrības … Continue reading...

SIA “Daugavpils autobusu parks” paziņo, ka sākot no 2022.gada 2.maija komerciālā autobusa maršrutā Nr. K7983 “Rīga-Daugavpils” tiek atvērti divi jauni reisi un tiek veiktas izmaiņas autobusu kustības sarakstos. Sīkāka informācija par komerciālā maršruta kustības sarakstiem un biļešu cenām ir pieejama sadaļā: “Pasažieriem –  Komerciālie un starptautiskie maršruti” Izziņas pa tālruņiem: 65422507, 65423000.  ...