SIA “Daugavpils autobusu parks” paziņo, ka saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar 2022. gada 1. martu tiek atcelta šo noteikumu 100. punkta prasība attiecībā uz sabiedriskā transporta pasažieru ietilpības ierobežojumiem....