Par smērvielu piegādi (2015)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/05
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – smērvielas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.04.2015. plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: V.Majevskis
Dokumentācija:

Smervielu nolikums 2015.pdf