Par mums

Īsa vēsture

   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils autobusu parks" ir viens no vecākajiem, lielākajiem un vadošajiem transporta uzņēmumiem Latvijā pasažieru pārvadājumu jomā. Uzņēmums ir dibināts 1945.gada ziemā un saskaņā ar arhīvu datiem Daugavpils autobusu parkam bija šādi nosaukumi:

  1. 25.12.1945. – Sojuzzagottrans autobāze Nr. 4 (AB-4) [pasažieru un kravu pārvadājumi];
  2. Autotransporta kantoris Nr. 3 (ATK-3) [pasažieru un kravu pārvadājumi];
  3. No 03.06.1955. – Autotransporta kantoris Nr. 14 (ATK-14) [pasažieru pārvadājumi];
  4. No 02.03.1968. – Autotransporta uzņēmums Nr. 14 (ATU-14);
  5. No 01.01.1972. – Daugavpils autobusu parks (DAP);
  6. Valsts uzņēmums Daugavpils autobusu parks (DAP);
  7. No 20.01.1993. – municipālais uzņēmums Daugavpils autobusu parks (DAP);
  8. No 01.10.2000. – pašvaldības SIA Daugavpils autobusu parks (DAP);
  9. No 26.05.2004. – SIA Daugavpils autobusu parks (DAP).

   SIA "Daugavpils autobusu parks" pamatdarbības veids ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem.

   Uzņēmums nodrošina pasažieru pārvadājumus pilsētas nozīmes, reģionālajos vietējās nozīmes, reģionālajos starppilsētu nozīmes un starptautiskajos autobusu maršrutos, kā arī piedāvā klientiem transporta nomas pakalpojumus iekšzemē un ārvalstīs pēc pasūtījumiem.

   Tiek apkalpoti 29 pilsētas, 60 vietējās (rajonu), 15 starppilsētu nozīmes un 4 starptautiskie regulārie maršruti, sniedzot regulāros pasažieru pārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem un mikroautobusiem Daugavpils pilsētā, Daugavpils un Krāslavas rajonos, kā arī vairākos starppilsētu nozīmes maršrutos valsts robežās. Gadā tiek pārvadāti līdz 12,7 milj. pasažieru.

   Šobrīd autobusu parkā ir 145 autobusi. Visi starptautiskie maršruti ir nodrošināti ar atbilstoša komforta līmeņa autobusiem, kā arī uzņēmums piedāvā tūrismam jaunus, Eiropas prasībām atbilstošus, komfortablus autobusus ar visu tūrismam nepieciešamo aprīkojumu.

   2003.gadā tika izveidots ceļojumu birojs, kurš sniedz klientiem vīzu noformēšanas, tūrisma un biļešu pārdošanas (Ecolines, Eurolines, u.c.) pakalpojumus.

   Uzņēmuma pamatbāze atrodas Daugavpilī, netālu no pilsētas centra, un tā teritorijā izvietojas administratīvās, ražošanas un noliktavu telpas, ir savs degvielas uzpildes punkts, automazgātava un remontbāze, kura veic autobusu un automašīnu remonta un apkopes darbus, kā arī sniedz autoservisa pakalpojumus gan juridiskajām, gan fiziskajām personām.

   SIA "Daugavpils autobusu parks" nodarbināti aptuveni 500 darbinieki.

   Pasažierus apkalpo četrās uzņēmuma autoostās – Daugavpilī, Ilūkstē, Krāslavā un Dagdā. Biļešu tirdzniecībai autobusos tiek izmantoti elektroniskie kases aparāti. Visās uzņēmuma autoostās biļešu tirdzniecība notiek datorizētā vienotā valsts biļešu realizācijas sistēmā "Baltic Lines", kas dod iespēju pasažieriem iegādāties biļetes uz visiem sistēmā iekļauto uzņēmumu reisiem gan iekšzemē, gan ārzemēs.

   SIA "Daugavpils autobusu parks" kopš 1993.gada 1.decembra ir Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) biedrs un viens no dibinātājiem. LPPA atbalsts ir būtisks ikvienam pasažieru pārvadājumu pakalpojumus sniedzošam uzņēmumam. Kopš 1997.gada 4.aprīļa ir Latvijas starptautisko autopārvadājumu asociācijas „Latvijas Auto” un kopš 2003.gada – The Association of Paneuropean Coach terminal e. V. (APC) biedrs.

   2006.gada 12.aprīlī uzņēmums ir saņēmis atzīšanas sertifikātu par Kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001:2000 standarta prasībām. 2009.gada 12.aprīlī uzņēmuma resertifikācijas rezultātā tika saņemts sertifikāts par Kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001:2008 standarta prasībām.

   2009. gadā Latvijas Darba devēju konfederācija atzina SIA "Daugavpils autobusu parks" par labāko darba dēvēju Latgalē.

   Uzņēmums turpina autobusu parka ritošā sastāva modernizācijas programmu, kura paredz transporta vienību nomaiņu ar komfortabliem un moderniem modeļiem.

   SIA "Daugavpils autobusu parks" pastāvīgi un mērķtiecīgi pilnveido savus pakalpojumus, palielina ieguldījumus attīstībā, ar mērķi nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ērtus un mūsdienīgus sabiedriskā transporta un transporta nomas pakalpojumus.

 Sakarā ar uzņēmuma reorganizāciju no 01.01.2014. SIA “Daugavpils autobusu parks” apkalpo reģionālās nozīmes autobusu maršrutus. 

=====================================================================

Darbības un attīstības stratēģija
2014.-2016. gadam

DAP_strategija_2014-2016.pdf

=====================================================================


Informācija par SIA "Daugavpils autobusu parks" amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, )

Saimes (apakšsaimes) nosaukums Amata nosaukums Amatu skaits Mēnešalgas diapazons
(no - līdz)
Vidējā mēnešalga
Administratīvā funkcija

Valdes loceklis

1

1636,3

1636,3

Administratīvā funkcija

Finanšu direktors

1

1285

1285

Administratīvā funkcija

Komercdirektors

1

1285

1285

Administratīvā funkcija

Garāžas vadītājs

1

800

800

Administratīvā funkcija

Rem. darbnīcas vadītājs

1

700

700

Administratīvā funkcija

Galvenais mehāniķis

1

765

765

Administratīvā funkcija

Autoostas direktors

1

720

720

Administratīvā funkcija

Filiāles direktors

3

650-690

670

Apgāde

Sagādes aģents

1

685

685

Darba aizsardzība

Darba aizsardzības inženieris

1

670

670

Personālvadības funkcija

Personāldaļas vadītājs

1

740

740

Grāmatvedības un finanšu funkcija

Kontu administrators

1

605

605

Grāmatvedības un finanšu funkcija

Grāmatvedis

3

605-740

655

Grāmatvedības un finanšu funkcija

Kasiere

1

585

585

Uzskaites funkcija

Inkasents-dispečers

4

500

500

Uzskaites funkcija

Vecākais dispečers

0,6

369

369

Grāmatvedības un finanšu funkcija

Mantzinis

2

400-470

435

Sekretariāta funkcija

Kancelejas pārzinis

0,6

360

360

Informācijas apkopšana un analīze/dokumentu pārvaldība

Biļešu biroja pārzinis

1

675

675

Informācijas apkopšana un analīze/dokumentu pārvaldība

Laika un kustības pētījumu inženieris

1

715

715

Inform. tehnoloģijas, sistēmu admin. un uzturēšana

Datorsistēmu un datortīklu administrators

1

600

600

Inform. tehnoloģijas, sistēmu admin. un uzturēšana

Datoru operators

1

570

570

Kontroles funkcija

Automobiļi mehāniķis

4,2

600-640

614

Kontroles funkcija

Transporta kontrolieris

5

460-490

466

Kontroles funkcija

Terapijas māsa

1

460

460

Juridiskā funkcija

Juriskonsults

0,5

307,5

307,5

Klientu apkalpošana

Vec. biļešu kasieris

1

550

550

Klientu apkalpošana

Starptautiskās biļešu kases kasieris

2

469

469

Fiziskais un kvalificētais darbs

Biļešu kases kasieris

14,5

st. tarifa likme un gaballikme

397,76

Fiziskais un kvalificētais darbs

Autoostas dežurants

1

384

384

Fiziskais un kvalificētais darbs

Autobusa vadītājs

104

st. tarifa likme un gaballikme

630-700

Fiziskais un kvalificētais darbs

Automobiļa vadītājs

3,5

448-581

544

Fiziskais un kvalificētais darbs

Vilcējautomobiļa (KRAZ) vadītājs

2

st. tarifa likme

567

Fiziskais un kvalificētais darbs

Remontdarbinieks

39,5

st. tarifa likme

458

Fiziskais un kvalificētais darbs

Apkopējs/transportlīdzekļu tīrītājs

15,5

425

425

Fiziskais un kvalificētais darbs

Uzraugs

6,5

424

424

Fiziskais un kvalificētais darbs

Naftas produktu pieņēmējs

1,5

277-396

449

    SIA ”Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem esošas mēneša darba algas likmes tiek noteiktas pamatojoties uz SIA ”Daugavpils autobusu parks” apstiprināto štata sarakstu.

=====================================================================

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, €

Iemaksas budzetos_2014.pdf
Iemaksas budzetos_2015.pdf
Iemaksas budzetos_2016.pdf

=====================================================================

Daugavpils autobusu parka struktūra

DAP_struktura.pdf

=====================================================================

Bilance

SIA_DAP_Bilance_2014.pdf
Bilance 03.2015.pdf
Bilance 06.2015.pdf
Bilance 09.2015.pdf
SIA_DAP_Bilance_2015.pdf
Bilance 03.2016.pdf
Bilance 06.2016.pdf
Bilance 09.2016.pdf
SIA_DAP_Bilance_2016.pdf

=====================================================================

Neatkarīgu revidentu ziņojums

Neatkarīgu revidentu ziņojums-2014.pdf
Neatkarīgu revidentu ziņojums-2015.pdf
Neatkarīgu revidentu ziņojums-2016.pdf

=====================================================================

Vadības ziņojums

SIA_DAP_GP_2014_Vad.zin.pdf
SIA_DAP_GP_2015_1PG_Vad.zin.pdf
SIA_DAP_GP_2015_9men_Vad.zin.pdf
SIA_DAP_GP_2015_Vad.zin.pdf
SIA_DAP_GP_2015-Pielikums.pdf
SIA_DAP_GP_2016_Vad.zin.docx
SIA_DAP_GP_2016-Pielikums.docx

=====================================================================

Peļņas un zaudējumu aprēķins

P vai Z aprēķins 2014.pdf
P vai Z aprēķins 01.-03.2015.pdf
P vai Z aprēķins 01.-06.2015.pdf
P vai Z aprēķins 01.-09.2015.pdf
P vai Z aprēķins 2015.pdf
P vai Z aprēķins 01.-03.2016.pdf
P vai Z aprēķins 01.-06.2016.pdf
P vai Z aprēķins 01.-09.2016.pdf
P vai Z aprēķins 2016.pdf

=====================================================================

Kvalitātes politika

Kvalitātes politika.pdf

=====================================================================

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2014. gadā

SIA_DAP_Info par finansejumu_2014.pdf
SIA_DAP_Info par finansejumu_2015.pdf
SIA_DAP_Info par finansejumu_2016.pdf

=====================================================================

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība

SIA_DAP_Ziedosanas kartiba.pdf

=====================================================================

Finanšu analīze

Finanalize_2015_2014_1PG.xlsx
Finanalize_2015_2014_9men.xlsx
Finanalize_2015_2014_GADS.xlsx
Finanalize_2016_2015_1cet.xlsx
Finanalize_2016_2015_1PG.xls
Finanalize_2016_2015_9men.xls
Finanalize_2016_2015_GADS.xlsx

=====================================================================

Finanšu pārskats

FinP_NP-2014.pdf
FinP_NP-2015.pdf
FinP_PK-2014.pdf
FinP_PK-2015.pdf
FinP_PK-2016_1cet.pdf
FinP_PK-2016_I.PG.pdf
FinP_PK-2016_3cet.doc

=====================================================================