Revidenta pakalpojumi-2018

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/05
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA „Daugavpils autobusu parks” 2018. gada pārskatu
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.maijam, plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Irina Nikolajenko, talr. Nr.: 65440950
Dokumentācija:

Revidenta pakalpojumi-2018.pdf

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts