Revidenta pakalpojumi-2017

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/16
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA „Daugavpils autobusu parks” 2017. gada pārskatu
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 30.oktobrim, plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Irina Nikolajenko, talr. Nr.: 65440950
Dokumentācija:

Revidenta pakalpojumi-2017.pdf

Uzvarētāja nosaukums: SIA "DOMA AUDITS"
Uzvarētāja cena: € 1 100,-