Revidenta pakalpojumi-2016

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/10
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA „Daugavpils autobusu parks” 2016. gada pārskatu un atzinuma sniegšana par kapitālsabiedrības pamatkapitāla samazināšanas lietderību
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 24.oktobrim, plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Irina Nikolajenko, talr. Nr.: 65440950
Dokumentācija:

Revidenta pakalpojumi-2016.pdf

Uzvarētāja nosaukums: SIA "DOMA AUDITS"
Uzvarētāja cena: € 1 400,-