Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem (2017)a

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP-2017/06
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.06.2017., plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija:

Veselibas apdr-2017a.pdf

Grozījumi dokumentācijā:

Jautājums:
Lūdzu noprecizējiet par papildprogrammām:

Programma Medikamenti 150 EUR ar atlaidi 50%, tas ir apdrošinājuma summa vai atlīdzību limits?
Programma zobārstniecība 300 EUR ar atlaidi 70%, tas ir apdrošinājuma summa vai atlīdzību limits?

Atbilde:
Programma Medikamenti 150 EUR ar atlaidi 50%, apdrošinājuma summa ir 150 EUR.
Programma zobārstniecība 300 EUR ar atlaidi 70%, apdrošinājuma summa ir 300 EUR.

Uzvarētāja nosaukums: Balta AAS