Par SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2018)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/01
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 23. februārim plkst. 11:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija:

OCTA-2018_nolikums.pdf

Uzvarētāja nosaukums: AAS Balta