Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par degvielas piegādi (2016)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/1
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Dīzeļdegvielas un benzīna piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām ar piegādātāja transportu, CPV kods 09000000-3, vispārīgās vienošanās darbības laikā.
Paredzamā līgumcena: 1 800 000,- EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 22. jūlijam, plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija:

DAP atklatas proceduras NOLIKUMS-2016.pdf

Uzvarētāja nosaukums: Ingrid A, Latvijas Nacionālā Naftas Kompānija, Euro Energo Company