Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par degvielas piegādi (2017)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/08
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Dīzeļdegvielas un benzīna piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām ar piegādātāja transportu, CPV kods 09000000-3, vispārīgās vienošanās darbības laikā.
Paredzamā līgumcena: 1 100 000,- EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 25. augustā, plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija:

DAP atklatas proceduras NOLIKUMS-2017.pdf

Uzvarētāja nosaukums: SIA Latvijas nacionālā naftas kompānija, SIA Euro Energo Company, SIA INGRID A, SIA Pirmas