Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par degvielas piegādi (2014)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP/2014/1
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Dīzeļdegvielas (turpmāk tekstā - DD) un benzīna piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām ar piegādātāja transportu, CPV kods 09100000-3, vispārīgās vienošanās darbības laikā.
Paredzamā līgumcena: 2 000 000,- EUR
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014. gada 30. septembra, plkst. 10:00
Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: 2014. gads
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils autobusu parks
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija:

DAP atklatas proceduras NOLIKUMS-2014.pdf

Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņās iepirkuma dokumentos