Par smērvielu piegādi (2017)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/12
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – smērvielas
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 7. augustam plkst. 12:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis
Dokumentācija:

Smervielu nolikums 2017.pdf

Grozījumi dokumentācijā:

Pēc pretendentu pieprasījumiem cenu aptaujai piedāvājumu iesniegšanas termiņš  tiek pagarināts līdz 2017. gada 10. augustam plkst. 12:00.

Pēc pretendentu pieprasījumiem cenu aptaujai piedāvājumu iesniegšanas termiņš  tiek pagarināts līdz 2017. gada 11. augustam plkst. 12:00.

Uzvarētāja nosaukums: SIA VAMotors, SIA Alta Serviss, SIA Ekvalat, SIA Latakko, SIA Samalin