Par smērvielu piegādi (2014)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 4.aprīļa plkst. 10:00
Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ekvalat"
Uzvarētāja cena: EUR 26000,-