Par SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2016)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/2
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 22.februārim plkst.14:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija:

OCTA-2016_nolikums.pdf

Uzvarētāja nosaukums: AAS Balta
Uzvarētāja cena: EUR 4 242,99