Par SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2017)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/01
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Olga Korobkova
Dokumentācija:

OCTA-2017_nolikums.pdf

Uzvarētāja nosaukums: "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS