Par SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2014)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014. gada 7. februārim plkst. 12:00
Uzvarētāja nosaukums: AAS Balta
Uzvarētāja cena: EUR 5838,31