Lizinga pakalpojumi (2018) 2

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/14
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Finanšu līzinga pakalpojumi jauna autobusa iegādei.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 02.novembrim, plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Dokumentācija:

Līzings-2018 (02).pdf

Uzvarētāja nosaukums: SIA OP Finance