Jumtu remonts

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: SIA “Daugavpils autobusu parks” filiāles “Ilūkste” (Sporta ielā 4, Ilūkste) un remontmehāniskās darbnīcas (Kārklu ielā 24, Daugavpils) jumtu remonts
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 22. septembrim, plkst.13:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Kontaktpersona: Bernardins Užulis
Dokumentācija:

Jumta segums aptauja.pdf

Grozījumi dokumentācijā:

Pagarināts līdz 2014.gada 2.oktobrim

Uzvarētāja nosaukums: -