Finanšu līzinga pakalpojumi

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Finanšu līzinga pakalpojumi jaunu autobusu iegādei
Paredzamā līgumcena: sk. NOLIKUMĀ
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: pagarināts līdz 2014. gada 2. oktobrim, plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Fakss: 65429245
Dokumentācija:

autoLIZINGS_grozījumi.pdf

Grozījumi dokumentācijā:

autoLIZINGS_grozījumi.pdf

Uzvarētāja nosaukums: SEB līzings