Par akumulatoru piegādi (2014)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 7.aprīļa, plkst. 12:00
Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latakko serviscentru tīkls”
Uzvarētāja cena: EUR 2800,-