Autobusa noma

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 01-12/32
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Autobusa noma SIA Daugavpils autobusu parks vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 29.novembrim plkst. 9:00
Pasūtītāja nosaukums: SIA Daugavpils autobusu parks
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
Tālrunis: 65429245
Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta