Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

    SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valde sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulce notiks 2018. gada 24. aprīlī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē.
    Dalībnieku sapulces sākums plkst. 11:00.
    Darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Kapitālsabiedrības darbības 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšana.

SIA “Daugavpils autobusu parks” valde