Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

   SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpils, LV-5403) valde sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulce notiks 2017.gada 16.maijā Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē.
   Dalībnieku sapulces sākums plkst. 9:30.
   Darba kārtība:
   1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
   2. Valdes locekļa pilnvaru termiņa pagarinājums.

SIA “Daugavpils autobusu parks” valde